Game Quest for wisdom

De game Quest for wisdom: een rad voor interculturele levenskunst

lemniscaat ― symbool voor kosmisch geluk, geluk is maakbaar
lemniscaat ― symbool voor kosmisch geluk, geluk is maakbaar

De game Quest for wisdom is een middel om je levensstijl te onderzoeken en interculturele levenskunst persoonlijk en als groep ― familie, vereniging of team ― verder te ontwikkelen.
Dit digitale spel stimuleert het onderzoeken van ieders perspectief op het leven met zeven vragen en antwoorden:

 • aan de hand van beelden en spreuken over elementair levensgeluk,
 • ontleend aan dichters en filosofen van over de hele wereld,
 • van door de hele geschiedenis en alle culturen heen;
 • met typeringen over je levenshouding en elementaire levensmotto’s;
 • met symbolen over je sterke en minder sterke kwaliteiten;
 • over de richting van je ontwikkeling
 • met als resultaat een duiding van jouw levenskunst op basis van je antwoorden,
  met een symbool als wegwijzer,
  ontleend aan een mythisch en filosofisch verhaal,
  welk jou toevalt door het Rad van interculturele levenskunst.

De uitkomst uit de game Quest for wisdom ― de typering van jouw levenskunst met het verhaal waaraan de symbolische wegwijzer is ontleend ― krijg je per mail toegestuurd.

Door een bedrag te doneren kun je het volledige verslag van jouw reis door game Quest for wisdom per mail ontvangen. Bovendien is het mogelijk een begeleidingsgesprek aan te vragen over de betekenis van het resultaat.

Zowel persoonlijk kan het digitale spel worden gespeeld als in een groep, teneinde ieders levensstijl en de eigen èn gemeenschappelijke doelen, kwaliteiten en waarden te onderzoeken.

De game Quest for wisdom is geschikt interculturele levenskunst persoonlijk en als groep, familie of team verder te ontwikkelen.

De game Quest for wisdom vormt een activiteit van de Quest for wisdom foundation

dieren in het woud
dieren in het woud ― symbool voor natuurlijke wijsheid

De stichting Quest for wisdom foundation organiseert begeleiding voor het spelen van het digitale spel als team, familie of groep.

Doel van de stichting is het ontwikkelen van interculturele levenskunst door middel van educatief materiaal. Zij verzamelt en ontwikkelt hiertoe (inter)culturele symbolen, rituelen en verhalen, die dienstbaar zijn aan menswording en gemeenschapsvorming.

Met dit doel wil de stichting bijdragen aan een cultuur van openheid (inter-esse) voor culturele diversiteit door middel van het aanboren van de eigen en gezamenlijke historische interculturele wortels en wijsheidstradities.

De game Quest for wisdom is ook verbonden aan het Wijsheidsweb Quest for wisdom, waarop nadere informatie staat over de symbolische wegwijzers, de filosofische spreuken en verhalen uit wijsheidstradities uit Oost en West, Noord en Zuid.

Het Wijsheidsweb vormt een activiteit van de Quest for wisdom foundation

vliegende vreugde
de kolibrie ― symbool voor vliegende vreugde

Het Wijsheidsweb Quest for wisdom dient als een forum voor interculturele levenskunst waar de waarde van het verschil en de schoonheid van het anders zijn, centraal staan.

Het Wijsheidsweb is een organisch groeiend web met bestaande en nieuwe teksten van deskundigen en liefhebbers van wijsheid.
Ook via andere media en materiaal zoals poëzie, muziek en zang, kunst, foto’s, afbeeldingen en filmpjes, … veelkleurige vormen en expressie van wijsheid met achtergronden en informatie over wijsheidstradities: artikelen, audio- en videobestanden, boekpresentaties, boekrecensies, blogs, columns, cursusmateriaal, essays, hoofdstukken uit boeken, interviews, lezingen, publicaties, scripties en heel veel links naar verwante websites met aanvullende informatie…
Zie: Wijsheidsweb Quest for wisdom

Rechten en beheer van de game Quest for wisdom

Onder auspiciën van: Quest for wisdom foundation
Uitvoering: 
Thymia, filosofische praktijk voor levenskunst en creatieve ontwikkeling
© 2018 Quest for wisdom foundation en Thymia

de foto’s stap 1 ‘wrijving door glans’ en foto stap 7 ‘de vos’ zijn met toestemming van de fotografen overgenomen, zie respectievelijk vanderkrogt en ronkrol